top of page

ForallacJove és el servei de joventut municipal de Forallac


L'Ajuntament de Forallac, amb l'objectiu de poder desenvolupar polítiques adreçades als joves del municipi, va signar, durant el 2017, un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per adherir-se al projecte de Tècnic compartit de Joventut.

Aquest projecte permet, amb la incorporació d'aquesta figura al municipi, poder desenvolupar accions, projectes i serveis per i amb aquest col·lectiu.

Tot s'emmarca dins del Pla local de Joventut (PLJ), un document elaborat durant el 2020 vigent fins el 2023. El PLJ és una eina per a poder analitzar, diagnosticar i planificar aquelles accions, projectes i serveis de més necessitat i adequació al municipi.
 

bottom of page